Scape Agency join Smart City-Scan Energy Transition Workshop

Volgens FABRICations lopen stedelijk ontwerpers achter op de huidige technologische ontwikkelingen en kan er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt worden van data bij het ontwerpen van steden. Voor het project 'Smart City-Scan Amsterdam' doet FABRICations onderzoek naar de potentie van data om stedelijk ontwerpers te ondersteunen in het vinden van ruimtelijke antwoorden op de grote hedendaagse vraagstukken. Het project bestaat uit drie onderdelen: een 'Smart City-Scan' van Amsterdam, een daaruit volgend rapport met procesinzichten en resultaten en tot slot een publiek debat bij Pakhuis de Zwijger. Bij de Smart City-Scan wordt er voor de casus Amsterdam gekeken hoe beschikbare en bruikbare data toepasbaar is bij het ontwerpen van een gezonde en duurzame stad. Centraal staan de zes thema's voor gezonde verstedelijking naar eerder onderzoek van het lectoraat Future Urban Regions, waar FABRICations in persoon van Eric Frijters bij betrokken was: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal culturele verbondenheid. Per thema zal er een workshop worden georganiseerd waarbij experts op het thema worden gekoppeld aan data analisten, beleidsmakers en ontwerpers. De uitkomsten worden vervolgens gekoppeld, verwerkt en gevisualiseerd. Voor dit project werkt FABRICations samen met Gemeente Amsterdam en het GIS Lab van Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de UvA.

https://stimuleringsfonds.nl/nl/toekenningen/smart_city_scan_amsterdam/4948/
https://www.fabrications.nl/last-workshop-for-amsterdam-smart-city-scan/