Scape Agency joins Dutch Artificial Intelligence Coalition

Scape Agency has joined the Dutch Artificial Intelligence Coalition! as active member in the Data-Sharing and Startup and Scale-ups working groups.

Algoritmen die werken voor iedereen.
Artificial Intelligence (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) functioneert als dé katalysator van AI toepassingen in ons land.

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.
Data Delen
Human Capital
Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie
Research en Innovatie
Startups en Scale-ups

https://nlaic.com